Saturday, October 21, 2017

PENGUMUMAN

mfc winners

PERTANDINGAN MENGARANG ESEI KEPENGGUNAAN

Kategori

 • A. Sekolah Rendah (Tahun 4-6)
 • B. Menengah Rendah (Tingkatan 1-3)
 • C. Menengah Atas (Tingkatan 4-5)
 • D. IPTA/S, Institut Pendidikan Guru, Matrikulasi & Tingkatan 6
 • E. Umum (Terbuka kepada semua warganegara Malaysia)

Syarat

 • Panjang esei tidak melebihi:
  • 300 patah perkataan bagi Kategori A
  • 1,000 patah perkataan bagi Kategori B dan kategori C
  • 2,500 patah perkataan bagi kategori D dan E.
 • Esei hendaklah ditaip menggunakan tulisan ”Arial 12 poin” atau menggunakan tulisan tangan yang jelas. Sama ada ditaip atau tulisan tangan, semua esei hendaklah langkau sebaris (“single line spacing”).
 • Penyertaan esei boleh dihantar melalui e-mel ke This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Penyertaan hendaklah disertakan dengan borang penyertaan pertandingan yang lengkap.
 • Esei mestilah asli dan menggunakan olahan idea sendiri.
 • Tarikh tutup untuk semua penyertaan pertandingan ialah 23 Jun 2017.(TARIKH TELAH DILANJUTKAN SEHINGGA 14 JULAI 2017)

 • Sila isi alamat email dengan jelas.
 • Pada tahun ini, setiap peserta MESTI memberi ALAMAT E-MEL kerana sijil penyertaan akan dihantar secara e-mel (soft copy). Tiada sijil penyertaan berbentuk 'hard copy' akan dihantar kepada peserta. Sebarang borang yang tidak lengkap dan tidak mengandungi ALAMAT E-MEL tidak akan diberikan sijil.
 • Semua Penyertaan akan menerima SIJIL PENYERTAAN yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Semua Pemenang akan menerima SIJIL PENCAPAIAN yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

Hadiah

Kategori Hadiah
Wang Tunai
Kategori A. (4 bahasa) Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
Hadiah Sagu Hati (x10)
RM1,000.00
RM750.00
RM500.00
RM100.00
Kategori B dan Kategori C (4 bahasa) Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
Hadiah Sagu Hati (x10)
RM1,500.00
RM1,000.00
RM750.00
RM100.00

Kategori D (2 bahasa)
Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
Hadiah Sagu Hati (x10)
RM2,000.00
RM1,500.00
RM1,000.00
RM200.00
Kategori E (2 bahasa) Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
Hadiah Sagu Hati (x10)

RM2,500.00
RM2,000.00
RM1,500.00
RM200.00


Tajuk

Kategori A - Sekolah Rendah (Tahun 4-6)
Bahasa Kod Tajuk
Tajuk
Malaysia EAM1 Tips Cekap Elektrik.
EAM2 Obesiti Dan Pemakanan Sihat.
EAM3 Kebersihan Persekitaran Tanggungjawab Semua
English EAE1 Energy Effiency Tips.
EAE2 Obesity And Healthy Food.
EAE3

Environmental Sanitation Is Our Responsibility.

中文题目 EAC1

提高电效率的提示

EAC2 肥胖与健康饮食
EAC3 环境清洁是大家的责任
tamil EAT1

ரிபொருள்அதன்திறன்குறிப்பு.

EAT2

உடல்பருமானம்மற்றும்ஆரோக்கியமானஉணவு

EAT3

சுற்றுச்சூழல்மற்றும்சுகாதாரவசதிகளின்நமதுபொறுப்பு.

Kategori B - Menengah Rendah (Tingkatan 1-3)
Bahasa Kod Tajuk Tajuk
Malaysia EBM1

Kepentingan Kualiti Air Minuman Kepada Manusia.

EBM2 Amalan Perancangan Kewangan Untuk Masa Hadapan. Bincangkan.
EBM3 Sosialisasi Pengguna Malaysia. Bincangkan.
English EBE1 The Importance Of Water Quality To Humans.
EBE2 Personal Financial Planning For Future. Discuss.
EBE3 Malaysian Consumers Socialization. Discuss.
中文题目 EBC1 水质对人的重要性
EBC2 为了未来的金融计划
EBC3 马来西亚消费者社会化。讨论.
tamil EBT1

மனிதர்களுக்குதரமானதண்ணீரின்முக்கியத்துவம்.

EBT2

எதிர்காலத்தில்மிகச்சிறந்தனிப்பட்டநிதிதிட்டமிடபற்றியைவிவாதிக்கவும்.

EBT3

மலேசியநுகர்வோர்சமுதாயமாக்கல்பற்றிவிவாதிக்கவும்.

Kategori C - Menengah Atas (Tingkatan 4-5)
Bahasa Kod Tajuk Tajuk
Malaysia ECM1

Obesiti Merupakan Penyakit Utama Dalam Kalangan Kanak-Kanak. Apakah Penyelesaian Untuk Mengatasinya?

ECM2 Apakah Langkah-Langkah Perlu Diambil Untuk Mengurangkan Bilangan Kenderaan Persendirian Di Atas Jalan Raya?
ECM3 Adakah Peningkatan Penduduk Memberi Kesan Terhadap Ekosistem? Berikan Jalan Penyelesaiannya.
English ECE1 Obesity Is A Major Disease Prevalent Among Children. What Are The Solutions To Overcome This Problem?
ECE2 What Are The Steps Needed To Reduce The Number Of Private Vehicles On The Road?
ECE3 Will Population Growth Have An Impact On The Ecosystem? Suggest Solutions.
中文题目 ECC1 肥胖症对今天的儿童来说是个常见疾病。我们可以如何克服这个问题?
ECC2 为了减少路上的私人汽车,我们可以做什么?
ECC3 人口增加是否会影响大自然的生态系统?请解释我们可以如何解决这些问题。
tamil ECT1

உடல்பருமனைகுழந்தைகள்மத்தியில்ஒருபெரியநோய்அதிகமாககாணப்படுகிறது. இந்தபிரச்சினையைசமாளிக்கதீர்வுகள்என்ன?

ECT2

சாலையில்தனியார்வாகனங்கிளின்எண்ணிக்கைகுறைக்கதேவையானநடவடிக்கைஎன்ன?

ECT3

மக்கள்தொகைவளர்ச்சிசுற்றுச்சூழலமைப்பில்ஒருதாக்கத்தைஏற்படுத்துகிறாத? தீர்வுகளைபரிந்துரைக்கவும்.

Kategori D - IPTA/S, Institut Pendidikan Guru, Matrikulasi & Tingkatan 6
Malaysia EDM1

Pengetahuan Dan Tahap Kesedaran Vaksin Kepada Bayi Dilihat Semakin Kurang Dititikberatkan. Apakah Yang Perlu Diambil Bagi Mengatasi Masalah Ini?

EDM2

“Insurans Perubatan Menjamin Kesejahteraan Hidup”. Adakah Anda Bersetuju Atau Tidak?

EDM3 Semakin Ramai Kanak-Kanak Dan Remaja Mengakses Internet Tanpa Pengawasan. Keadaan Ini Boleh Menyebabkan Mereka Terdedah Kepada Risiko. Bincangkan.
English EDE1

Parent’s Knowledge Of The Importance Of Vaccine To Infants Seems To Be Of Concern. What Are The Step Needed To Overcome This Issue?

EDE2 “Medical Insurance Leads To Peace Of Mind”. Do You Agree?
EDE3 Many Children And Youths Access The Internet Without Supervision; This Will Expose Them To Risky Situations. Discuss.
Kategori E - Umum (Terbuka kepada semua warganegara Malaysia)
Malaysia EEM1 Kesan Rasionalisasi Subsidi Kepada Golongan Berpendapatan Sederhana Dan Rendah. Bincangkan.
EEM2

Kebaikan Dan Keburukan Penggunaan Tenaga Nuklear Sebagai Salah Satu Sumber Tenaga Di Malaysia.

EEM3 Persaingan Dalam Perniagaan Memberi Manfaat Kepada Pengguna. Bincangkan.
English EEE1 The Effects Of Subsidy Rationalization On Middle And Low Income Groups. Discuss.
EEE2

Pros And Cons Of Using Nuclear Energy As One Of The Altenative Energy Source In Malaysia.

EEE3 Competition In Business Is Beneficial To Consumers. Discuss.

MySWITCH 2017